Pravda o poruchách příjmu potravy

Loni v březnu jsem se díky Loono poprvé v životě postavila před 130 párů očí při moderování besedy Pravda o zdravé výživě. Byl to obrovský adrenalin, ale díky skvělým odborníkům – nutričním terapeutům a taky opoře v podobě spolumoderujícího Davida taky veliká pozitivní zkušenost.

Už pár dní po akci jsem věděla, že tohle musí být znova. Znova na nějaké z témat, které je taky hrozně důležité, ale málo se o něm mluví a ještě patří do mé srdcové psychoŠkatulky.

A tak vznikla Pravda o poruchách příjmu potravy. Aspoň v mojí hlavě.

Původní plánované datum bylo červen 2017, ale brzy se ukázalo, že tahle akce se nenarodí bez bolestí. Zkouškové, vytíženost Loono týmu, problém sehnat dobré řečníky, jelikož se nám další a další odborníci omlouvali, že se jim datum z nějakého důvodu nehodí. Tisíc drobných překážek, které ale nemohly zhatit naše plány, protože Pravda o PPP byl sen.

Drahá pražská Loonogirl Marijánka, taktéž budoucí psychiatr, se nadšeně nabídla jako spoluorganizující moderátor a já nemohla dostat lepšího parťáka. Daly jsme dohromady multidisciplinární panel odborníků, tématické okruhy a scénář besedy. Spousta lidí hned přidala ruku k dílu a pomohli úplně se vším. Zajistili jsme prostor a techniku, prodej merche, registrace, samovyšetřovací modely, plakáty, propagaci, dárky, skleničky, fotografa, report na sítě, hlavajakbalón.

180 vstupů rozebraných za pár dní. A já dostala strach.

Najednou jsem cítila obrovskou zodpovědnost.
Nejen za akci jako takovou a aby nám vše organizačně klaplo. Aby nepřišlo moc nebo málo lidí, nezradily nás mikrofony, něco cokoli.

Ale vlastně za celé téma. Za celou mou drahou psychiatrii.
Vím, že je to na hlavu.
Ale tak moc mi záleželo na tom, aby byla celá problematika pochopitelně osvětlená. Aby se lidi ptali na to, co je zajímá, aby proběhla smysluplná diskuze. Abychom umožnili těm, co přijdou, ucelený pohled do světa nemocných s poruchou příjmu potravy. Aby jim mohli porozumět. Aby duševní nemoc chápali jako reálnou, zlou chorobu. Aby se tým odborníků doplňoval a umožnili pohled ze všech možných úhlů. Aby ukázali, že se lékaři a zdravotníci snaží pomoct, že ví, co dělají a na pacientech jim záleží.

Hodně nervózní jsem byla.

A víte co?

<3 

Je 24 hodin po a já pořád nemůžu uvěřit, jak moc se všechno podařilo.

 

Pozvání přijala PhDr. Ing. Jana Sladká, ředitelka Centra Anabell, Mgr. Kateřina Janasová, psycholožka Oddělení dětské a dorostové psychiatrie a MUDr. Václav Krmíček z Psychoterapeutického odd. s programem pro PPP, oba z Psychiatrické kliniky FN Brno.
Všichni byli okouzlující, charizmatičtí a srozumitelně vysvětlili vše, co publikum pálilo. Mikrofony nás potrápily jen trochu. Svůj projev zhodnotit nedokážu, ale prý to bylo velmi dobré a už se mám přestat ptát. Dokonce jsem se po 10 minutách, kdy jsem zachytila Tomovy signály z hlediště, přestala točit na své židli. Marijánka byla úžasná a díky tomu, že si vzala rozjezd, který mně moc nejde, mi hrozně pomohla.

Radost 🙂 .

Ze včerejška aspoň pár věcí.

Mentální anorexie postihuje i muže, i když je u nich asi 10x méně častá než u žen.

Pokud máte trápení s jídlem, můžete se obrátit např. na Centrum Anabell, které nabízí širokou nabídku služeb – mimo jiné i úvodní konzultaci a může pomoct dál nasměrovat. Jinou možností je praktický lékař, psychiatr nebo psycholog.

 

Psychogenním přejídáním trpí cca 2 % žen v Evropě.

Pacienty v hlubokém stavu podvýživy jsou akutně ohroženi zejména minerálovým rozvratem – srdečními arytmiemi kvůli nízké hladině draslíku – a kriticky nízkou hladinou cukru v krvi. Proto někdy musí před léčbou za hospitalizace první podstoupit terapii akutních komplikací na jednotce intenzivní péče.

Mentální bulimie se nejvíce týká žen kolem 18. – 25. roku věku a někdy jí mentální anorexie předchází.

Z PPP se lze vyléčit.

Perfekcionismus (MA) a impulzivita (MB) jsou častými osobnostními charakteristikami.

Mezi prostředky léčby patří režimová terapie, spolupráce s nutričními terapeuty, psychoterapie individuální i skupinová, práce s tělem, na Psychiatrické klinice FN Brno například i psychoterapie. Obecně jde o péči týmu složeného z různých odborností. Stejně tak se člověk může léčit ambulantně.

 

Všechno skončilo a já byla prostě jen šťastná. Vděčná za pomoc všech kolem, kteří viděli, jak moc je to důležité. A dojatá ještě dneska 🙂 .

Za fotky díky skvělé Dáši!

Zn.: Praha coming soon!

2 Comment

  1. K says: Odpovědět

    Třeba se jednou vyléčím. Třeba ne. Nejsem připravena vyhledat pomoc, zatím ne. Uvidíme. Děkuji, že se někteří lidé snaží toto téma destigmatizovat, vážím si toho.

    1. Zuz says: Odpovědět

      My děkujem a přeju hodně zdaru.

Napsat komentář